{"html":"\n\t
 • \n\t

  29.06.2018<\/p>\n\t

  Og\u0142oszenie o zam\u00f3wieniu -Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138045N (ul. Us\u0142ugowa) w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+547,0 d\u0142ugo\u015bci 0,547 km<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n \n\t
 • \n\t

  19.06.2018<\/p>\n\t

  Og\u0142oszenie o zam\u00f3wieniu - Dostawa licencji i wdro\u017cenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji system\u00f3w dziedzinowych, uruchomienie e-us\u0142ug publicznych oraz modernizacja strony WWW z dostaw\u0105...<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n \n\t
 • \n\t

  14.06.2018<\/p>\n\t

  Og\u0142oszenie o zam\u00f3wieniu - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138078N w m. Jab\u0142onowo od km 0+0000 do km 0+425 na dzia\u0142ce nr 56 w obr\u0119bie Jab\u0142onowo, Gmina Kowale Oleckie<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n ","href":"http:\/\/gminakowaleoleckie.idcom-web.pl\/ajax\/przetargi\/3","page":3}