{"html":"\n\t\t
 • \n\t\t

  30.05.2018<\/p>\n\t\t

  Protok\u00f3\u0142 z konsultacji z organizacjami pozarz\u0105dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia\u0142alno\u015bci po\u017cytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwa\u0142y w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwole\u0144 na sprzeda\u017c napoj\u00f3w alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzeda\u017cy i podawania napoj\u00f3w alkoholowych na terenie Gminy Kowale Oleckie<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  29.05.2018<\/p>\n\t\t

  Akademia Pozarz\u0105dowca \u2013 OWES zaprasza na cykl szkole\u0144<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t