{"html":"\n\t\t
  • \n\t\t

    31.08.2018<\/p>\n\t\t

    Zarz\u0105dzenie Nr Or.0050.55.2018 W\u00f3jta Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: og\u0142oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj\u0119 zada\u0144 publicznych Gminy Kowale Oleckie w 2018 roku, przez podmioty niezaliczane do sektora finans\u00f3w publicznych<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
  • \n\t\t