{"html":"\n\t\t
 • \n\t\t

  22.12.2017<\/p>\n\t\t

  Doposa\u017cenie gabinet\u00f3w profilaktyki zdrowotnej w szko\u0142ach<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  04.12.2017<\/p>\n\t\t

  UWAGA MIESZKA\u0143CY- op\u00f3\u017anienie w odbiorze odpad\u00f3w!!!!!<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  03.11.2017<\/p>\n\t\t

  W\u00f3jt Gminy Kowale Oleckie og\u0142asza konsultacje dotycz\u0105ce projektu uchwa\u0142y w sprawie Rocznego Programu Wsp\u00f3\u0142pracy na rok 2018 Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarz\u0105dowymi oraz podmiotami, o kt\u00f3rych mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia\u0142alno\u015bci po\u017cytku publicznego i o wolontariacie<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  17.10.2017<\/p>\n\t\t

  Zarz\u0105d Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia\u0142ania \u201eLider w EGO\u201d og\u0142asza nab\u00f3r na stanowisko: Koordynator ds. wdra\u017cania Lokalnej Strategii Rozwoju<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t ","href":"http:\/\/gminakowaleoleckie.idcom-web.pl\/ajax\/wiadomosci\/2\/3","page":3}