{"html":"\n\t\t
 • \n\t\t

  29.06.2018<\/p>\n\t\t

  Warunkowa przydatno\u015bci wody do spo\u017cycia przez ludzi z wodoci\u0105gu publicznego Pogorzel ze wzgl\u0119du na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  13.06.2018<\/p>\n\t\t

  #mamczasrozmawiac jak kobieta z kobiet\u0105<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  07.05.2018<\/p>\n\t\t

  Zarz\u0105dzenie Nr Or.0050.25.2018 W\u00f3jta Gminy Kowale Oleckie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarz\u0105dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia\u0142alno\u015bci po\u017cytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwa\u0142y w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwole\u0144 na sprzeda\u017c napoj\u00f3w alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzeda\u017cy i podawania napoj\u00f3w alkoholowych na terenie Gminy Kowale Oleckie<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t