{"html":"\n\t\t
 • \n\t\t

  30.03.2016<\/p>\n\t\t

  Og\u0142oszenie otwartego konkursu ofert na realizacj\u0119 zada\u0144 publicznych Gminy Kowale Oleckie w 2016 roku, przez podmioty niezaliczane do sektora finans\u00f3w publicznych<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  09.03.2016<\/p>\n\t\t

  Zarz\u0105dzenie Nr Or.0050.15.2016 W\u00f3jta Gminy Kowale Oleckie z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie: powo\u0142ania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert sk\u0142adanych w otwartych konkursach ofert na realizacj\u0119 zada\u0144 publicznych Gminy Kowale Oleckie i ustalenia regulaminu jej pracy na rok 2016.<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  26.02.2016<\/p>\n\t\t

  Otwarty nab\u00f3r do Komisji Konkursowej na 2016 rok<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  18.02.2016<\/p>\n\t\t

  Zarz\u0105dzenie Nr Or.0050.10.2016 W\u00f3jta Gminy Kowale Oleckie z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie: og\u0142oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj\u0119 zada\u0144 publicznych Gminy Kowale Oleckie w 2016 roku, przez podmioty niezaliczane do sektora finans\u00f3w publicznych<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t ","href":"http:\/\/gminakowaleoleckie.idcom-web.pl\/ajax\/wiadomosci\/575\/3","page":3}