POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PROBLEMOWYMI

 1. I.                  Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kowale Oleckie w ramach tzw. „wystawki” jest prowadzony dwa razy do roku, wg harmonogramów ustalonych przez firmę świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych – dla gminy Kowale Oleckie jest to FTU Eko s.c.

Terminy odbioru w 2018 roku to 18 kwietnia i 2 października. Odpady będą odbierane po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości do firmy Eko pod nr tel. 87 568 30 16.

Wielkogabaryty należy wystawić w dniu odbioru do godz. 6:00. Objazd ulicami rozpoczyna się od godz. 6:00 i jest jednokrotny. Samochody nie są zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie.

W przypadku braku możliwości dojazdu pojazdu odbierającego odpady do danej nieruchomości, wielkogabaryty należy wystawić do najbliższego skrzyżowania ulic, gdzie dojazd jest możliwy.

 

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:

 • radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,
 • lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD,
 • opony z samochodów osobowych,
 • dywany, wykładziny, meble

 

UWAGA!!! Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, szyby, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe (glazura, terakota, gruz, wata szklana, styropian, wyroby zawierające azbest), odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi oraz tekstylia (odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz- firany, zasłony, narzuty, koce).

 

 1. II.               Punkt Dobrowolnego Gromadzenia odpadów

 

Zgodnie z § 4.2 uchwały nr RG.0007.115.2016 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowale Oleckie, obok frakcji suchej i mokrej odpadów komunalnych, ustala się obowiązek selektywnego zbierania w gospodarstwach domowych i przekazywania do punktów selektywnej zbiórki następujących odpadów: sprzęt elektryczny, elektroniczny, RTV i AGD, szkło pozostałe, złom metalowy, inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe nie zawierające azbestu),odpady wielkogabarytowe (meble, drewno, itp.), popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów, odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć, oleje i tłuszcze jadalne, chemikalia), zużyte opony, odpady zielone.

 

Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) funkcjonuje przy stacji przeładunkowej w Olecku, ul. Kościuszki 57, 19-400 Olecko.

 

Godziny otwarcia PDGO:

-poniedziałki, środy i piątki  godz. 9:00 – 17:00

-wtorki i czwartki  godz. 7:00 – 15:00. 

 

Do PDGO mieszkańcy mogą bezpłatnie przekazać następujące rodzaje odpadów:

 • szkło opakowaniowe (butelki szklane, słoiki),
 • odpady wielkogabarytowe (wymienione w pkt I),
 • złom metalowy,
 • drewniane drzwi, ramy okienne, panele, listwy, okna z szybami,
 • gruz betonowy i popiół niezanieczyszczony innymi frakcjami (np. papą, folią),
 • odpady niebezpieczne- przeterminowane leki, zużyte baterie, świetlówki, akumulatory,
 • odpady zawierające rtęć (np. termometry, lampy fluorescencyjne);
 • zużyte opony do ciągników,
 • oleje,
 • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, rozpuszczalniki,
 • armatura łazienkowa (glazura, terakota, muszle toaletowe, umywalki, itp. niezanieczyszczone innymi frakcjami
 • odpady ulegające biodegradacji – powiązane gałęzie,

 

Do PDGO nie będą przyjmowane następujące odpady:

 • odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie zanieczyszczone innymi frakcjami (np. folią, papą)
 • odpady niebezpieczne: styropian, wata szklana
 • odpady zawierające azbest – eternit.
 • tekstylia (odzież, obuwie, firany, zasłony, koce itp.)
 • szkło nieopakowaniowe, szyby, elementy kabin prysznicowych
 • duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych (farbach, lakierach i rozpuszczalnikach), beczki, wiadra
 • odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • zużyte rolety

Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowanych odpadów można uzyskać pod nr: 87 737 90 85

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl