Obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gminy.

Co roku, do 31 marca Rada Gminy uchwala „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kowale Oleckie”

 

  • Zauważone bezdomne psy lub ślepe mioty bezdomnych zwierząt z terenu gminy, należy niezwłocznie zgłaszać sołtysowi lub upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy – osobiście lub telefonicznie pod nr: 87 523 82 79, wew.33, pok. 8a. Upoważnionym pracownikiem jest Aleksandra Szymańczyk. Przed dokonaniem zgłoszenia należy upewnić się, czy zauważony pies na pewno nie posiada właściciela. W przeciwnym razie właściciel zwierzęcia zostanie narażony na koszty poniesione w związku z pobytem w schronisku.

 

 

Nie należy dokarmiać wałęsających się psów, gdyż szybko przyzwyczajają się do miejsc karmienia a przy próbie przepędzenia mogą stać się agresywne.

 

Obecnie odłowione bezdomne psy z terenu gminy trafiają do schroniska w msc. Bystry k/ Giżycka. Koszty utrzymywania bezdomnych psów w schronisku pokrywane są z budżetu gminy. Rocznie jest to ok. 100 tys. zł.

Na koszty utrzymania psów w schronisku składa się m.in.:

ü  Koszt dobowego pobytu- 6,00 zł netto/dzień/psa

ü  Koszt odłowienia- 60,00 zł netto

ü  Koszt obowiązkowej sterylizacji suki- 210,00 zł

ü  Koszt obowiązkowej kastracji psa- 140,00 zł

 

 

Biorąc pod uwagę powyższe apelujemy o przestrzeganie przepisów oraz godne traktowanie swoich pupili.

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl