Bialskie Pole, Chełchy, Golubie Wężewskie, Guzy, Jabłonowo, Kolonie I, Kolonie II, Stacze,

Szeszki, Wężewo,  Wierzbianki

14, 28 stycznia 2019 r.

 8, 22 lipca 2019 r.

11, 25 lutego 2019 r.

 8 (czwartek), 26 sierpnia 2019 r.

11, 25 marca 2019 r.

 9, 23 września 2019 r.

  8, 23 (wtorek) kwietnia 2019 r.

 7, 21 października 2019 r.

13, 27 maja 2019 r.

 4,18 listopada 2019 r.

10, 24 czerwca 2019 r.

 2, 16, 30 grudnia 2019 r.

 

 

 

 

       Borki, Cicha Wólka, Czerwony Dwór, Kilianki, Kiliany, Leśny Zakątek, Mazury, Mściszewo,  Szwałk, Zawady Oleckie, Żydy

 2 (środa), 15, 29 stycznia 2019 r.

9, 23 lipca 2019 r.

12, 26 lutego 2019 r.

9 (piątek), 27 sierpnia 2019 r.

12, 26 marca 2019 r.

   10, 24 września 2019 r.

 9, 24 (środa) kwietnia 2019 r.

8, 22 października 2019 r.

14, 28 maja 2019 r.

5, 19 listopada 2019 r.

11, 25 czerwca 2019 r.

3, 17, 31 grudnia 2019 r.

 

 

 

 

Borkowiny, Daniele, Dorsze,  Drozdowo,  Drozdówko, Gorczyce, Kucze, Lakiele, 

Monety, Piastowo, Pogorzel, Rogówko, Szarejki

3 (czwartek), 16,30 stycznia 2019 r.

10, 24 lipca 2019 r.

         13, 27 lutego 2019 r.

12 (poniedziałek), 28 sierpnia 2019 r.

         13, 27 marca 2019 r.

11, 25 września 2019 r.

         10, 25 (czwartek) kwietnia 2019 r.

  9, 23 października 2019 r.

         15, 29 maja 2019 r.

  6, 20 listopada 2019 r.

         12, 26 czerwca 2019 r.

  4, 18 grudnia 2019 r.

 

 

 

 

Kowale Oleckie: ul. Dworcowa, ul. Filipowska, ul. Głucha, ul. Gołdapska, ul. Kolejowa, ul. Leśna,

ul. Lipowa,  ul. Łąkowa,  ul. Ogrodowa, ul. Sportowa,  Czukty, Sokółki, Stożne

4 (piątek), 17, 31 stycznia 2019 r.

 11, 25 lipca 2019 r.

14, 28 lutego 2019 r.

 13 (wtorek), 29 sierpnia 2019 r.

14, 28 marca 2019 r.

 12, 26 września 2019 r.

11, 26 (piątek) kwietnia 2019 r.

 10, 24 października 2019 r.

16, 30 maja 2019 r.

 7, 21 listopada 2019 r.

13, 27czerwca 2019 r.

 5, 19 grudnia 2019 r.

 

Kowale Oleckie: ul. Kościuszki, ul. Kwiatowa, ul. Wspólna, ul. Oś. Cegielnia, ul. Polna,  

ul. Poprzeczna, ul. Sikorskiego, ul. Topolowa, ul. Usługowa, ul. Wiejska, ul. Witosa,  Golubki

 7 (poniedziałek), 18 stycznia 2019 r.

12, 26 lipca 2019 r.

 1, 15 lutego 2019 r.

14 (środa), 30 sierpnia 2019 r.

 1, 15, 29 marca 2019 r.

13, 27 września 2019 r.

12, 29 (poniedziałek) kwietnia 2019 r.

11, 25 października 2019 r.

17, 31 maja 2019 r.

  8, 22 listopada 2019 r.

14, 28 czerwca 2019 r.

  6, 20 grudnia 2019 r.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami niedopuszczalne jest wrzucanie popiołu do odpadów zmieszanych. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wystawianie popiołu w  wyznaczonych terminach. W przypadku stwierdzenia popiołu w pojemniku z odpadami zmieszanymi, odpady te nie zostaną odebrane!

 

Harmonogram odbioru popiołu na terenie Gminy Kowale Oleckie w 2019 r.

(nie dotyczy nieruchomości wielorodzinnych)

 

Bialskie Pole, Chełchy, Golubie Wężewskie, Guzy, Jabłonowo, Kolonie I, Kolonie II, Stacze,

Szeszki, Wężewo,  Wierzbianki

                                                                     7 lutego 2019 r.

4 kwietnia 2019 r.

25 listopada 2019 r.

 

       Borki, Cicha Wólka, Czerwony Dwór, Kilianki, Kiliany, Leśny Zakątek, Mazury, Mściszewo,  Szwałk, Zawady Oleckie, Żydy

                                                                     8 lutego 2019 r.

5 kwietnia 2019 r.

26 listopada 2019 r.

 

Borkowiny, Daniele, Dorsze,  Drozdowo,  Drozdówko, Gorczyce, Kucze, Lakiele, 

Monety, Piastowo, Pogorzel, Rogówko, Szarejki

                                                                    20 lutego 2019 r.

18 kwietnia 2019 r.

  27 listopada 2019 r.

 

Kowale Oleckie: ul. Dworcowa, ul. Filipowska, ul. Głucha, ul. Gołdapska, ul. Kolejowa, ul. Leśna,

ul. Lipowa,  ul. Łąkowa,  ul. Ogrodowa, ul. Sportowa,  Czukty, Sokółki, Stożne

                                                                    21 lutego 2019 r.

19 kwietnia 2019 r.

 28 listopada 2019 r.

 

Kowale Oleckie: ul. Kościuszki, ul. Kwiatowa, ul. Wspólna, ul. Oś. Cegielnia, ul. Polna, 

ul. Poprzeczna, ul. Sikorskiego, ul. Topolowa, ul. Usługowa, ul. Wiejska, ul. Witosa,  Golubki

                                                                    22 lutego 2019 r.

30 kwietnia 2019 r.

 29 listopada 2019 r.

 

Odbiór popiołu z nieruchomości wielorodzinnych –     21 lutego 2019 r.

30 kwietnia 2019 r.

28 października 2019 r.

23 grudnia 2019 r.

 

Odbiór odpadów zmieszanych z nieruchomości wielorodzinnych – raz w tygodniu ( w każdy piątek)

Odpady wielkogabarytowe w 2019 r.   zbierane  będą  17 kwietnia oraz 16 października po wcześniejszym   zgłoszeniu   telefonicznym przez właściciela nieruchomości do firmy Eko tel. 87 568 30 16.

Wszystkie w/w odpady należy wystawić przed posesją w dniu odbioru do godziny 6:00.

Odpady wystawione po tym terminie mogą zostać nieodebrane.

 

Pojemniki powinny być ustawione w miejscu dostępnym, umożliwiającym bezpośredni dojazd dla przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości. W przypadku braku takiego miejsca należy je wystawić w dniu odbioru na chodnik lub przy krawędzi drogi przed wejściem na teren nieruchomości albo udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady.

W przypadku braku dojazdu spowodowanego trudnymi warunkami atmosferycznymi (występującymi szczególnie w okresie jesienno-zimowym), odpady zostaną odebrane w najbliższym wyznaczonym terminie.

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl