OGŁOSZENIE - Projekt „Cyfrowa edukacja w szkołach w gm. Kowale Oleckie”

 (link otworzy duże zdjęcie)

Gmina Kowale Oleckie w terminie od 1 marca 2017 r. do 15 marca 2017 r. prowadzi rekrutację nauczycieli do Projektu „Cyfrowa edukacja w szkołach w gm. Kowale Oleckie”


Projekt „Cyfrowa edukacja w szkołach w gm. Kowale Oleckie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Projektem objęci zostaną nauczyciele z następujących szkół: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sokółkach, Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich

Okres realizacji projektu: od 01.02.2017r. do 31.07.2018r.


Nauczyciele będą mogli skorzystać z bezpłatnej formy wsparcia w postaci szkolenia ICT z zakresu obsługi i wykorzystania TIK w pracy z uczniami, a po zakończonym wsparciu zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystają do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie zawarte są w zarządzeniu Wójta Gminy Kowale Oleckie nr Or.0050.14.2017 z dnia 01 marca 2017r. oraz można uzyskać w Biurze Projektu ( Urząd Gminy w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie, nr biura 24) lub w sekretariacie danej szkoły oraz na stronie internetowej gminy Kowale Oleckie.

Projekt „Cyfrowa edukacja w szkołach w gm. Kowale Oleckie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Opublikowano: 02 marca 2017 14:30

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Ogłoszenie [106.33 KB]

Wyświetleń: 160

Gmina Kowale Oleckie

Realizacja: IDcom-web.pl