Szczepienia przeciw wirusowi HPV

 (link otworzy duże zdjęcie)

W 2017 roku w ramach powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009 - 2020” przeprowadzane będą szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typ 6, 11, 16, 18, odpowiadającego za powstawanie raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy, raka odbytnicy oraz brodawek płciowych.

Szczepieniem może zostać objętych 198 dziewcząt zamieszkałych na terenie Powiatu Oleckiego, tj.:

1)      urodzonych w 2003 r.,

2)      urodzonych w 2001 r. – tylko i wyłącznie wtedy, kiedy w wyniku rezygnacji
ze szczepienia przez dziewczęta urodzone w 2003 r. pozostaną niewykorzystane szczepionki.
W przypadku dziewcząt urodzonych w 2001 roku, obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń – do wyczerpania środków zaplanowanych na wyżej wymieniony cel.

Planowany koszt realizacji programu, tj. 89.407,40 zł w całości zostanie sfinansowany z budżetu: Powiatu Oleckiego, Gminy Olecko, Gminy Kowale Oleckie, Gminy Wieliczki i Gminy Świętajno.  Rodzice, czy też opiekunowie prawni nie poniosą żadnych kosztów szczepienia.

Szczepienie przeciw wirusowi HPV jest profilaktyką pierwotną, rekomendowane przez specjalistów światowych i polskich towarzystw medycznych (m.in. Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego) oraz Światową Organizację Zdrowia. Szczepienie te jest umieszczone w Kalendarzu Szczepień zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia.

 

W ramach otwartego konkursu ofert został wyłoniony Realizator powiatowego programu zdrowotnego. Została nim Olmedica Sp. z o.o. w Olecku, która od 20 marca 2017 r. przeprowadzi szczepienia na terenie 4 gmin Powiatu Oleckiego, tj. jak najbliżej miejsca zamieszkania dziewcząt.

Zapraszam do skorzystania z bezpłatnego szczepienia. Udział dziecka w programie wymaga zgody rodzica/opiekuna prawnego. Decyzję o wyrażeniu zgody na szczepienie lub rezygnację ze szczepienia dziecka rodzice/opiekunowi prawni mogą podjąć do 13 marca 2017 r.  

 

W 2016 r. wyżej wymienionym bezpłatnym szczepieniem objęto prawie 40% dziewcząt urodzonych w 2002 roku i zamieszkałych na terenie powiatu oleckiego.

Informacje o podejmowanych od 2009 roku działaniach w ramach tego programu zdrowotnego dostępne są na stronie http://zdrowie.avd.pl .

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego w 2017 r. programu dostępne są od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod nr tel. 721870216.

Opublikowano: 13 marca 2017 08:42

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 136

Gmina Kowale Oleckie

Realizacja: IDcom-web.pl