Dotacje na inicjatywy społeczne do wzięcia – wnioski należy składać do 20 kwietnia

 (link otworzy duże zdjęcie)

Ruszył projekt dotacyjny FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH – WARMIA MAZURY LOKALNIE 2, który jest zadaniem publicznym zleconym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020, Priorytet 1 Małe Inicjatywy.

Celem projektu pn. WARMIA MAZURY LOKALNIE 2 jest aktywne i trwałe zaangażowanie mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacjach pozarządowych, w życie publiczne i działania samopomocowe poprawiające warunki życia, poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służących działaniom na rzecz dobra wspólnego.

W ramach projektu przyznane zostaną dotacje na działania, które:

 • posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej
 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
 • mieszczą się w sferze zadań  publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

O dotację w wysokości od 1500 do 5000 zł mogą ubiegać się:

 • grupy nieformalne – stanowiące nie mniej niż trzy osoby zamieszkujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej,
 • grupy samopomocowe – stanowiące dobrowolny zespół osób zamieszkujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków,
 • młode organizacje pozarządowe, czyli organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, których roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie przekracza 25 tys. zł.

 

Szczegółowe informacje, w tym regulamin oraz wzór wniosku znajdują się na stronie: http://stopa.org.pl/co-robimy/warmia-mazury-lokalnie i http://www.warmiamazurylokalnie.pl/

Wnioski składa się wyłącznie poprzez generator dostępny tu:  www.warmiamazurylokalnie.pl/  do 20 kwietnia 2017 roku.

Kontakt: Ośrodek Animacyjno – Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”, ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk, tel. 796538105, www.stopa.org.pl, e-mail: pawelwilk8@o2.pl  Koordynator lokalny: Paweł Wilk 

Opublikowano: 07 kwietnia 2017 09:57

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 139

Gmina Kowale Oleckie

Realizacja: IDcom-web.pl