Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 9 maja 2017 roku

RG.0002.3.2017                                           

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2016 r.  poz. 446, z późn. zm. ) zwołuję  sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu    9 maja 2017 roku ( wtorek ) o godz. 12oo   w  sali  konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich. 

 

Proponuję następujący porządek obrad :

 

1. Otwarcie obrad;

2. Wybór sekretarza;

3. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian;

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;

6. Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Kowalach Oleckich za 2016 r.- przedstawi dyrektor p. Elżbieta Kucharzewska;

7. Sprawozdanie finansowe Publicznego Gimnazjum w Kowalach Oleckich za 2016 r. – przedstawi dyrektor p. Renata Worobiej-Lewińska;

8. Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół w Sokółkach za 2016 r. – przedstawi dyrektor p. Zofia Bordzio;

9. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne Szkoły Podstawowej w Stożnem za 2016 r. – przedstawi dyrektor p. Alina Kołpak;

10. Sprawozdanie finansowe Przedszkola Samorządowego w Kowalach Oleckich za 2016 r. – przedstawi dyrektor p. Dorota Locman;

11. Sprawozdanie finansowe Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalach Oleckich za 2016 r.– przedstawi kierownik p. Teresa Jaślan;

12. Sprawozdanie finansowego i merytoryczne Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich za 2016 r. – przedstawi dyrektor p. Karol Czerwiński;

13. Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 r. – przedstawi kierownik p. Joanna Kowalewska;

14. Ocena zasobów pomocy społecznej – przedstawi kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Joanna Kowalewska;

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowale Oleckie na lata 2017 – 2024;

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2017 rok;

 17. Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia za 2016 r. – przedstawi kierownik dr Grzegorz Wiśniewski;

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich za 2016 r.

19. Interpelacje i zapytania;

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach;

21. Wolne wnioski i informacje;

22. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Teresa Truchan

 

Opublikowano: 19 kwietnia 2017 09:28

Kategoria: Aktualności

Źródło: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Wyświetleń: 121

Gmina Kowale Oleckie

Realizacja: IDcom-web.pl