Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

 123.jpg

Korzystamy z dofinansowania

Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

W tym roku Gmina Kowale Oleckie po raz kolejny prowadziła działania polegające na usuwaniu azbestu z terenu gminy zgodnie z wymogami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 –2032”.

Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Olsztynie, w ramach umowy dotacji
nr 00315/17/13032/OZ-LZ/D z dnia 19 lipca 2017 r.. Kwota dofinansowania wyniosła 85 % kosztów kwalifikowanych, tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Pozostałe 15 % kosztów ponieśli właściciele nieruchomości, z których usunięto wyroby zawierające azbest.

Łącznie odebrano 142,083 ton odpadów zawierających azbest z 33 nieruchomości. Odpady zostały przekazane na składowisko w celu jego utylizacji.

 

Opublikowano: 20 listopada 2017 09:30

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 258

Gmina Kowale Oleckie

Realizacja: IDcom-jst.pl