Organizacja prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

 (link otworzy duże zdjęcie)

SZANOWNI PRACODAWCY!

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku uprzejmie informuje, iż dysponuje środkami finansowymi na organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

 

W ramach umowy na organizację prac interwencyjnych przez okresy 6 miesięcy pracodawca otrzymuje REFUNDACJĘ części kosztów związanych z zatrudnieniem osoby bezrobotnej (ok. 980,00 zł), natomiast kolejne 3 miesiące zatrudnienia pokrywa z własnych środków.

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu w linku: http://olecko.praca.gov.pl/-/14533-prace-interwencyjne lub otrzymacie w pokoju nr 4, lub pod nr tel. 87 5203078 wew. 237.

Druki wniosków dostępne są na stronie http://olecko.praca.gov.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania".

 

 

 

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (IV)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).

 

Opublikowano: 18 kwietnia 2018 10:35

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 151

Gmina Kowale Oleckie

Realizacja: IDcom-jst.pl