IX edycja konkursu fotograficznego „NAJCIEKAWSZY OBIEKT PRZYRODY”

 (link otworzy duże zdjęcie)

ZAPROSZENIE

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Oddział w Olecku            

 

 zaprasza  mieszkańców obszarów wiejskich subregionu ełckiego do udziału w IX edycji konkursu fotograficznego   „NAJCIEKAWSZY OBIEKT PRZYRODY”         

 Fotografie do konkursu można nadsyłać w trybie ciągłym do 15.09.2018 r.

 

 

 

-  Celem konkursu jest zachęcenie do poznawania przyrody regionu, zachodzących w niej zjawisk oraz podtrzymywanie emocjonalnej więzi z regionem i wrażliwości na jego piękno.

-  Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy fotografie wykonane na obszarze powiatów subregionu ełckiego (powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski).

-  Oceny i przyznania nagród i wyróżnień dokona komisja powołana spośród fotografów przyrody.

-  Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

-  bogactwo natury - fotografie pokazujące różnorodność mazurskiej przyrody regionu, bogactwo krajobrazu, flory i fauny,

-  człowiek i przyroda - fotografie ukazujące pozytywny wpływ człowieka na przyrodę, harmonię koegzystencji, wydarzenia w obcowaniu z przyrodą.

-  Regulamin i Karta zgłoszenia  są dostępne na stronie internetowej www.w-modr.pl                             w zakładce AKTUALNOŚCI

-  Za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii i za fotografie wyróżnione przez komisję oceniającą zostaną przyznane nagrody rzeczowe

-  Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród oraz prezentacja prac odbędzie się podczas konferencji wyjazdowej do Mazurskiego Parku Krajobrazowego pod koniec września br.

-  Prace prosimy dostarczyć osobiście do Oddziału WMODR w Olecku, ul. Kolejowa 31, przesłać listem pocztowym lub elektronicznym  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2018 roku.

-  Uczestnicy konkursu muszą mieszkać na terenie obszarów wiejskich.

 

 Szczegółowych informacji udziela: Marianna Grażyna Kuczyńska – organizator

e-mail: m.kuczynska@w-modr.pl, tel. 697 632 452

Opublikowano: 03 sierpnia 2018 12:04

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

konkurs_foto_olecko_2018.pdf [3.28 MB]

gk1.jpg [320.18 KB]

gk2.jpg [205.5 KB]

gk3.jpg [156.15 KB]

gk4.jpg [303.39 KB]

gk5.jpg [95.94 KB]

Wyświetleń: 104

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl