Zarządzenie nr Or.0050.82.2018 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w projekcie „Kreatywnie, innowacyjnie, zespołowo – projekt ze Szkół Podstawowych gm. Kowale Oleckie”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

 

Wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w projekcie „Kreatywnie, innowacyjnie, zespołowo – projekt ze Szkół Podstawowych gm. Kowale Oleckie”, co stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam kadrze zarządzającej projektem.

 

§ 3

 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                          Krzysztof Locman

Opublikowano: 22 listopada 2018 14:25

Kategoria: Aktualności

Źródło: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Załączniki:

zal_nr_1_do_regrekrautacji.doc [99 KB]

zal_nr_1_do_zarzadzenia_regulamin_projektu.doc [118 KB]

zal_nr_3_do_reg_rekrutacji.doc [92 KB]

zal_nr_4_do_reg_rekrutacji.odt [82.65 KB]

zarzadzenie.odt [82.08 KB]

oswiadczenie_dyrektora_szkoly.doc [85.5 KB]

Wyświetleń: 178

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl