Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (IV)

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku realizuje w 2019 roku projekt pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (IV)”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2014-2020).

Projekt adresowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat (w tym osób z niepełnosprawnościami), zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olecku jako osoby bezrobotne.

W ramach projektu realizowane będą staże zawodowe, szkolenia zawodowe, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie, prace interwencyjne oraz pośrednictwo pracy / poradnictwo zawodowe.

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych na terenie powiatu oleckiego w ramach Celu Tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działania 11.1, 11.2, 11.3 wraz z Poddziałaniami)

Więcej informacji w załączniku.

Opublikowano: 25 stycznia 2019 14:06

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

informacja_o_realizacji_projektu_aktywizacja_osob_mlodych_pozostajacych_bez_pracy_w_powiecie_oleckim_iv.pdf [237.83 KB]

Wyświetleń: 113

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl