Zwrot podatku akcyzowego – sierpień 2019 roku

Rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Kowale Oleckie przypominamy, że
w terminie od 01 sierpnia 2019 r. do 02 września 2019 r. mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dołączając faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu również do bydła, oprócz faktur VAT zakupu oleju napędowego, producent rolny obowiązany jest dostarczyć dokument z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację
o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego,
w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek
o zwrot podatku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 roku wynosi:

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych, oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego – 1,00 zł

Wypłaty będą realizowane gotówką w kasie tut. Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy, w terminie do 31 października 2019 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44 (pokój nr 8) lub pod numerem telefonu 87 523 82 79 wew. 39.

Odpowiednie druki do pobrania w załączeniu.

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Opublikowano: 26 lipca 2019 11:18

Kategoria: Aktualności

Źródło: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Załączniki:

wniosek_o_zwrot_podatku_akcyzowego_zawartego_w_cenie_oleju_napedowego.pdf [1.04 MB]

oswiadczenie_do_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego_zawartego_w_cenie_oleju_napedowego.doc [40 KB]

Wyświetleń: 37

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl