Wolny lokal mieszkalny do wynajęcia

           Gmina Kowale Oleckie informuje, że posiada do wynajęcia wolny lokal mieszkalny o pow. użytkowej 39,90 m²(pokój z aneksem kuchennym+ łazienka) w budynku wielorodzinnym nr 4 w Monetach.

         O wynajęcie lokalu mogą ubiegać się osoby zamieszkujące na terenie Gminy Kowale Oleckie, nie posiadające samodzielnego lokalu mieszkalnego, których  średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesięcy mieści się w przedziale, określonym w uchwale Rady Gminy Kowale Oleckie  z dnia 17 października 2014 r.(Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2014 roku, poz.3543).          

           Wnioski, wg wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr Or.0050.97.2014 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 4 listopada 2014 r. należy składać w pok.nr 15 Urzędu, w terminie do 20 lutego 2017 roku.

            Najemca zobowiązany będzie do zapłaty kaucji zabezpieczającej oraz comiesięcznego czynszu i opłat z tytułu najmu lokalu.

 

 Kowale Oleckie, dn.26.01.2017 r.                                                               Wójt Gminy  

                                                                                                                           Krzysztof Locman                                                                                                                         

Opublikowano: 26 stycznia 2017 10:41

Kategoria: Komunikaty

Źródło: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Wyświetleń: 253

Gmina Kowale Oleckie

Realizacja: IDcom-web.pl