Informacja - dwa wolne lokale mieszkalne do wynajęcia.

INFORMACJA

  

           Gmina Kowale Oleckie informuje, że posiada do wynajęcia dwa wolne lokale mieszkalne  o pow. użytkowej 28,60 m² i 39,90 m², w budynku wielorodzinnym nr 4 w Monetach. Lokale składają się z pokoju z aneksem kuchennym oraz łazienki. Ogrzewanie w lokalach- grzejniki elektryczne.

             O wynajęcie lokalu mogą ubiegać się osoby zamieszkujące na terenie Gminy Kowale Oleckie, nie posiadające samodzielnego lokalu mieszkalnego, których  średni  miesięczny dochód  na jednego członka gospodarstwa domowego mieści się w przedziale, określonym w uchwale Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 17 października 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2014 r., poz.3543).

           Wnioski, wg wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr Or.0050.97.2014 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 4 listopada 2014 r. należy składać w pok.nr 15 Urzędu(sekretariat) w terminie do  10 września 2017 roku .

          Najemca lokalu zobowiązany będzie do zapłaty kaucji zabezpieczającej oraz comiesięcznego czynszu i opłat z tytułu najmu lokalu.

Kowale Oleckie, dn.08.08.2017 r. 

 

                                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                                          Krzysztof Locman                                                                                                          

Opublikowano: 09 sierpnia 2017 14:18

Kategoria: Komunikaty

Źródło: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Wyświetleń: 205

Gmina Kowale Oleckie

Realizacja: IDcom-jst.pl