Warunkowa przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kowalki ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody

Komunikat z dnia 28.06.2018 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi, zgodnie z § 26 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) informuje, że dnia 28.06.2018 r. wydal decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kowalki ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody spowodowane obecnością - ogólna liczba mikroorganizmów 22°C po 72h.


Woda z wodociągu publicznego Kowalki może być używana do celów gospodarczo - sanitarnych takich jak: spłukiwanie toalet, sprzątanie pomieszczeń w domostwach, podlewanie kwiatów, pranie ubrań, mycie naczyń w zmywarkach, pojenie zwierząt itp.
Woda do spożycia przez ludzi oraz do celów higienicznych wymaga przegotowania.


Strefa zaopatrzenie wodociągu obejmuje miejscowości Kowalki, Dunajek, Grabowo, Gieraliszki, Nasuty, Kamionki, Rudzie, Siedlisko, Wilkasy, Marcinowo, Osowo, Dorsze, Piastowo

Opublikowano: 29 czerwca 2018 15:28

Kategoria: Komunikaty

Źródło: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Wyświetleń: 145

Gmina Kowale Oleckie

Realizacja: IDcom-jst.pl