Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

1)      zarządzenie Wójta nr Or.0050.44.2018 z dnia 10 lipca 2018 r. :

działki o nr geodezyjnych -20/29, 20/30, 20/32, 20/33, w obrębie Rogówko;

2)       zarządzenie Wójta nr Or.0050.45.2018 z dnia 10 lipca 2018 r. :

działka o nr geodezyjnym 194/1, w obrębie Kowale Oleckie.

 

Opublikowano: 03 sierpnia 2018 10:30

Kategoria: Komunikaty

Źródło: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Wyświetleń: 310

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl