konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2019 Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz w związku  z § 4 Uchwały Nr II/8/10/ Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

Wójt Gminy Kowale Oleckie

ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2019 Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest zapewnienie form dialogu społecznego oraz wzajemnego uzyskania informacji i opinii w zakresie współpracy i podejmowania aktów prawa miejscowego.

II. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2019 Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

III Termin konsultacji

Konsultacje rozpoczną się 02 listopada 2018 roku i zostaną zakończone w dniu 16 listopada 2018 roku.

IV . Forma konsultacji:

1) elektroniczna na adres e-mail: gmina@kowale.fr.pl,  kosobudzki@kowale.fr.pl,

2) pisemnie na adres: Urząd Gminy w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44, 19 -420 Kowale Oleckie,

3) faxem na numer: 87 523 82 79,

4) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44,           19 – 420 Kowale Oleckie, w godzinach pracy urzędu.

Projekt uchwały oraz formularz konsultacji stanowią załącznik do ogłoszenia.

 

Kowale Oleckie, 26.10.2018 roku

Opublikowano: 31 października 2018 08:45

Kategoria: Komunikaty

Źródło: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Załączniki:

rg0007______2018_r__roczny_program_wspolpracy_na_2019_r_wersja_do_podpisu.docx [35.19 KB]

formularz_konsultacji.doc [33.5 KB]

Wyświetleń: 119

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl