„Kreatywnie, innowacyjnie, zespołowo – projekt dla Szkół Podstawowych z gm. Kowale Oleckie”

 (link otworzy duże zdjęcie)

Gmina Kowale Oleckie przystępuje do realizacji projektu  Nr RPWM.02.02.01-28-0044/17 pod nazwą „Kreatywnie, innowacyjnie, zespołowo – projekt dla Szkół Podstawowych z gm. Kowale Oleckie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej RPWM.02.00.00- Kadry dla gospodarki, Działania RPWM.02.02.00 -  Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów , Poddziałania RPWM.02.02.01- Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów- projekty konkursowe.

Cel główny projektu: Podniesienie u 155 uczniów ( 74 Dziewcząt i 81 Chłopców, 3 osoby z niepełnosprawnościami ) z SP w Kowalach Oleckich, SP w Sokółkach i SP w Stożnem kompetencji kluczowych ( matematyczno-przyrodniczych i ICT ) i właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez udział uczniów w zajęciach dodatkowych, podniesienie kompetencji 17 nauczycielek, 95 rodziców i doposażenie Szkół Podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do efektywnego nauczania ww. kompetencji, w okresie IX 2018r. do III 2020r.

W ramach realizacji projektu nastąpi:

1)  przeszkolenie 14  nauczycieli różnych przedmiotów  Metodą eksperymentu

2) przeszkolenie 5 nauczycieli różnych przedmiotów z Obsługi nowoczesnego sprzętu informatycznego i wykorzystaniem sprzętu TIK w pracy z uczniami.

3) zakup nowoczesnego wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotowych oraz zakup sprzętu TIK;

4) warsztaty tematyczne dla rodziców : „Eksperymenty wokół nas”, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”

5 ) podniesienie u 155 uczniów ( 74  Dziewcząt i 81 Chłopców, 3 osoby z niepełnosprawnościami ) z SP w Kowalach Oleckich, SP w Sokółkach i SP w Stożnem kompetencji kluczowych ( matematyczno -przyrodniczych i ICT ) .

 

Okres realizacji projektu: od 1 września 2018 r. do 31 marca 2020r.

 

Biuro projektu: 19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 tel. 87 523 82 79 fax. 87 523 82 79 pokój 24

Ogólna wartość projektu – 571 710,39 zł, z czego 485 953,83 zł  to środki europejskie.

 

Informacji w sprawie realizacji projektu udziela- Małgorzata Jankowska - koordynator projektu 

 

Projekt „Kreatywnie, innowacyjnie, zespołowo – projekt dla Szkół Podstawowych z gm. Kowale Oleckie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Opublikowano: 02 listopada 2018 10:26

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 164

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl