Zarządzenie Nr Or.0050.68.2018 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod nazwą „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowanym przez Gminę Kowale Oleckie

 

Zarządzenie Nr Or.0050.68.2018

Wójta Gminy Kowale Oleckie

z dnia 28 września 2018 roku

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod nazwą „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowanym przez Gminę Kowale Oleckie

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:

1)      Joanna Karolina Bziom

2)      Małgorzata Jankowska

3)      Dorota Zaniewska

 

celem rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowanym przez Gminę Kowale Oleckie.

 § 2

 

Ustalam Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” pod nazwą „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia

 

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opublikowano: 30 listopada 2018 07:42

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

formularz_rekrutacyjny_uczestnikow_projektu__ja_w_internecie1.doc [295.5 KB]

regulamin__ja_w_internecie.doc [650 KB]

zalacznik_nr_2_deklaracja_uczestnictwa.doc [268 KB]

zalacznik_nr_3_oswiadczenie_o_zapoznaniu_sie_z_obow_informacyjnym.doc [286 KB]

zalacznik_nr_4_zgoda_na_przetwarzanie_danych_wrazliwych1.doc [275.5 KB]

zarzadzenie__rekrutacja.docx [595.86 KB]

Wyświetleń: 105

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl