„Kreatywnie, innowacyjnie, zespołowo – projekt dla Szkół Podstawowych w gm. Kowale Oleckie”

 

Kowale Oleckie, 14 stycznia 2019 roku

 

 

OGŁOSZENIE

Gmina Kowale Oleckie

prowadzi rekrutację uczniów do projektu pn. „Kreatywnie, innowacyjnie, zespołowo – projekt dla Szkół Podstawowych w gm. Kowale Oleckie

w terminie od 14.01.2019 r. do 28.02.2019 r.

Projekt „Kreatywnie, innowacyjnie, zespołowo – projekt dla Szkół Podstawowych w gm. Kowale Oleckie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z środków budżetu państwa  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020. 

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 r. do 31.03.2020 r.

Uczniowie uczestniczący w projekcie będą mogli skorzystać z następujących bezpłatnych form wsparcia w drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 i pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020: 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich

klasy I – III: 

koło matematyczne - rozwijające uzdolnienia

- zespół wyrównawczy matematyczny

klasy IV – VIII:

-  koło matematyczne (rozwijające uzdolnienia)

- koło z biologii (rozwijające)

- koło z geografii (rozwijające)

- koło z fizyki (rozwijające)

- koło z chemii (rozwijające)


Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sokółkach

 

klasy I – III:

-  koło matematyczne-rozwijające zainteresowania

- koło przyrodnicze-rozwijające zainteresowania

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody

klasy IV – VIII:

-  koło matematyczne-rozwijające zainteresowania

- koło przyrodnicze-rozwijające zainteresowania

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii

Szkoła Podstawowa w Stożnem

 

klasy I-III:

koło matematyczno-przyrodnicze  rozwijające zainteresowania

klasy  IV-VIII:

 koło przyrodników rozwijające zainteresowania,

- koło turystyczno-geograficzne – rozwijające zainteresowania,

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki.

 

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie uczący się  w szkołach  prowadzonych przez Gminę  Kowale Oleckie.

Rodzic/opiekun prawny dziecka będącego kandydatem do udziału w projekcie, składa do Dyrektora szkoły w terminie od 14 stycznia do 28 lutego 2019 r. kompletne
i czytelnie wypełnione oraz podpisane dokumenty określone w Zarządzeniu Nr 0050.3.2019 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 14 stycznia 2019 r. Dokumenty udostępnione są w Biurze projektu (siedziba Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich, biuro nr 24) na stronie internetowej Gminy Kowale Oleckie oraz w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły.

Projekt „Kreatywnie, innowacyjnie, zespołowo – projekt dla Szkół Podstawowych w gm. Kowale Oleckie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

 

Opublikowano: 15 stycznia 2019 15:27

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

regulamin_projektu.odt [100.09 KB]

zarzadzenie_nr_005032019.doc [85 KB]

zalacznik_nr_1_do_regulaminu_rekrutacji.doc [106.5 KB]

zalacznik_nr_2_do_regulaminu_rekrutacji__.doc [120.5 KB]

zalacznik_nr_3_do_regulaminu_rekrutacji__.doc [87 KB]

zalacznik_nr_4_do_regulaminu_rekrutacji.doc [85 KB]

zalacznik_nr_5_do_regulaminu_rekrutacji__.doc [154.5 KB]

zalacznik_nr_6_do_regulaminu_rekrutacji__.doc [85 KB]

zalacznik_nr_7_do_regulaminu_rekrutacji__.doc [86 KB]

Wyświetleń: 140

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl