„Kreatywnie, innowacyjnie, zespołowo – projekt ze Szkół Podstawowych gm. Kowale Oleckie”

Zarządzenie nr Or.0050.11.2019

Wójta Gminy Kowale Oleckie

z dnia  8 lutego 2019 roku

 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa rodziców w projekcie „Kreatywnie, innowacyjnie, zespołowo – projekt ze Szkół Podstawowych gm. Kowale Oleckie”

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

 

Wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa rodziców w projekcie „Kreatywnie, innowacyjnie, zespołowo – projekt ze Szkół Podstawowych gm. Kowale Oleckie”, co stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam kadrze zarządzającej projektem.

 

§ 3

 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                           Krzysztof Locman

Opublikowano: 08 lutego 2019 08:07

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

zarzadzenie.doc [79.5 KB]

regulamin_projektu_rodzice_2019.doc [113.5 KB]

zal_nr_1_do_regrekrautacji_rodzicow.doc [102 KB]

zal__nr_2_do_reg_rekrutacji_rodzicow.doc [87 KB]

zal_nr_3_do_reg_rekrutacji_rodzicow.doc [92 KB]

zal_nr_4_do_reg_rekrutacji_rodzicow.doc [79 KB]

Ogłoszenie [746.29 KB]

Wyświetleń: 95

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl