Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138045N (ul. Usługowa) w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+547,0 długości 0,547 km

 


Data opublikowania: 2018/09/06
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2018/09/21

Działając na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579  z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 26.09.2018 r. do godz. 9:00.

Opublikowano: 06 września 2018 19:05

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [312.03 KB]

SIWZ [558.5 KB]

Projekt budowlany [14.99 MB]

Projekt wykonawczy - drogowy [14.7 MB]

Projekt wykonawczy - sanitarny [11.86 MB]

Projekt wykonawczy - energetyczny [2.86 MB]

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne [1004.84 KB]

Przedmiar - energetyczna [48.06 KB]

Przedmiar - drogowa [75.26 KB]

Przedmiar - wodociąg [154.13 KB]

Przedmiar - kanalizacja deszczowa [41.98 KB]

Przedmiar - telekomunikacja [48.07 KB]

Przedmiar - wszystkie branże [162.8 KB]

Wyjaśnienia do SIWZ [654.5 KB]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [39.8 KB]

Informacja z otwarcia ofert [811.11 KB]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [836.41 KB]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [109.88 KB]

Wyświetleń: 248

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl