Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich

 (link otworzy duże zdjęcie)

Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich  jest przedszkolem publicznym. Siedziba przedszkola znajduje się w Kowalach Oleckich przy ul. Witosa 6,  tel. 0 87 523 87 28.

http://przedszkolekowaleoleckie.superszkolna.pl/ email: przedszkole@kowale.fr.pl 

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Kowale Oleckie, a  nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w Olsztynie. 

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy /z przerwą wakacyjną/ w godz. 6.45-15.45 od poniedziałku do piątku. Czas pracy przedszkola ustała się w porozumieniu z rodzicami. Dzieci, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych rodziców, mogą korzystać z całodziennego pobytu w przedszkolu i 3 posiłków, 5 godzin pobytu i 1 posiłku / obiadu / oraz bezpłatnie /dotyczy to tylko dzieci 5-6 letnich/- 5 godzin pobytu w przedszkolu z własną kanapką i napojem przyrządzonym przez personel obsługowy. Korzystanie z przedszkola jest odpłatne. Zaplecze socjalne przedszkola stanowią trzy sale dydaktyczne, łazienki -przystosowane do potrzeb małych dzieci, kuchnia, stołówka, szatnie, holl i plac zabaw z ogrodem. Wszystkie pomieszczenia są nowe, przestronne, nowocześnie wyposażone i zadbane.  Dzieci mają do dyspozycji dwa komputery, wysokiej jakości pomoce dydaktyczne i zabawki. W przedszkolu jest 75 dzieci w trzech grupach wiekowych: dwie grupy 5-6 latków po 25 dzieci i grupa 3-4 latków -25 dzieci. 
Kadrę nauczycielską stanowi 6 nauczycieli, w tym:
2 nauczycieli kontraktowych 
1 nauczyciel mianowany
3 nauczycieli dyplomowanych 

Do mocnych stron Przedszkola zliczyć możemy: 
- Atrakcyjne oferty edukacyjne. 
- Organizacja imprez, uroczystości i wycieczek. 
- Działalność profilaktyczna zdrowotna. 
- Zajęcia dodatkowe: 
- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
- Zajęcia teatralne 
- Kółko plastyczne 
- Wesołe zabawy z komputerem 
- Religia
- Udział w konkursach i turniejach. 
- Wysoka jakość pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej. 
- Bogato urządzone sale dydaktyczne. 
- Atmosfera i klimat przedszkola. 
- Bardzo dobrze wyposażone przedszkole w zabawki i środki dydaktyczne. 
- Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. 
- Pięknie urządzony ogród przedszkolny.
- Publikowanie własnych doświadczeń w dostępnych mediach. 
- Spójność działań nauczycieli i rodziców. 
- Zadowolenie i zaspokojenie potrzeb dzieci i rodziców. 

Opublikowano: 16 listopada 2015 10:16

Kategoria: Szkoły w Naszej gminie

Wyświetleń: 1079

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl