Szkoła Podstawowa w Sokółkach

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szkoła Podstawowa w Sokółkach ma przeszło stuletnią tradycję. Przez ten czas wiele razy była przekształcana. Na chwilę obecną jest to 6-klasowa szkoła z oddziałem przedszkolnym. W budynku piętrowym znajduje się 7 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa ze stałym dostępem do Internetu. W części nowej dobudowanej mamy świetlicę szkolną ze stołówką i zapleczem kuchennym, salę gimnastyczną z zapleczem sportowym i szatnią. Do placówki uczęszcza 121 uczniów (do oddziału przedszkolnego uczęszcza 19 dzieci, do klasy I-16, do klasy II-13, do klasy III-22, do klasy IV-16, do klasy V-18, do klasy VI-17 uczniów). Obwód szkolny obejmuje 17 miejscowości. Większość dzieci jest dowożona do placówki. W szkole jest zatrudnionych 10 nauczycieli, w tym 2 w niepełnym wymiarze czasu pracy (4 nauczycieli dyplomowanych, 4 mianowanych, 2 kontraktowych). Nauczyciele mają kwalifikacje do nauczania kilku przedmiotów. Zajęcia prowadzą w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych. Wspólnie obraliśmy kierunek zmierzający do indywidualizacji pracy nauczyciela i ucznia, przełamania rutyny, poszukiwania metod aktywizujących i i uatrakcyjniania form zajęć.

Reklama szkoły stała się szkolną rzeczywistością. Staramy się promować placówkę, aby odnieść sukces. Wypracowane a zarazem skuteczne sposoby promocji naszej szkoły to:

- zajęcia pokazowe dla rodziców;

- ciekawa oferta edukacyjna (jęz. angielski, terapia pedagogiczna, zajęcia informatyczne, dziennikarskie, artystyczne, koło misyjne, zajęcia sportowe SKS, koło małego matematyka);

-  bezpłatne zajęcia dodatkowe (zajęcia z uczniem zdolnym i mającym trudności);

- imprezy środowiskowe (choinka szkolna, Dzień Babci i Dziadka, Jasełka, Dzień Matki, Dzień Sportu);

-  wydawanie gazetki szkolnej „Żaczek”;

-  organizacja szkolnych konkursów wiedzy;

-  bogaty kalendarz uroczystości szkolnych;

-  upowszechnianie informacji o szkole (współpraca z mediami).

W budynku szkolnym ważne jest pierwsze wrażenie. Dlatego zadbaliśmy o przytulny i zachęcający wygląd korytarzy szkolnych. Znajdują się na nich gazetki: SKO, z pracami uczniów, o patronie szkoły, z państwami UE, z systemem nagród i kar dla ucznia, wiszą dyplomy z zawodów sportowych i innych konkursów, plakaty zachęcające do udziału w konkursach, zestawienie osiągnięć uczniów w nauce i wyniki prowadzonych w szkole akcji. Te informacje są na bieżąco aktualizowane.

Nasza szkoła zapewnia:

-  przyjacielską i serdeczną atmosferę w ciągu roku szkolnego,

-  możliwość korzystania ze świetlicy i stołówki szkolnej,

-  zajęcia wychowania fizycznego na sali gimnastycznej;

-  zajęcia w pracowni komputerowej;

-  różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych: artystycznych, dziennikarskich, matematyczno-przyrodniczych, językowych, informatycznych;

-  wyjazdy na wycieczki turystyczno-krajoznawcze i dydaktyczne.

Różnorodne działania szkolne mają sprawić, że każdy w szkole znajdzie coś dla siebie, w czymś okaże się sprawny. Każde osiągnięcie dziecka jest więc promowane w społeczności szkoły i wsi, by pomóc uczniowi budować poczucie własnej wartości.

Opublikowano: 16 listopada 2015 10:17

Kategoria: Szkoły w Naszej gminie

Wyświetleń: 861

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl