Szkoła Podstawowa w Stożnem

 (link otworzy duże zdjęcie)

Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa w Stożnem

Stożne 6

19- 420 Kowale Oleckie

 

Liczba dzieci- 64,

liczba oddziałów- 7,

liczba nauczycieli – 6- pełen etat, 4- ½ etatu ( 9 nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie)

 

Do obwodu szkoły należą: Stożne, Golubki, Kiliany i Kilianki.

Działania promujące Szkołę Podstawową w Stożnem

Uczniowie naszej szkoły mają stworzone doskonałe warunki do nauki. Uczą się w 9 salach. Wszystkie są jasne, wyremontowane i estetycznie urządzone. Nad bezpieczeństwem na terenie szkoły czuwają nauczyciele i wychowawcy- dzieci są odprowadzane do autobusu.

Bezpieczne dla dzieci i ładnie zagospodarowane jest podwórko szkolne. Wkrótce zostanie oddane do użytku boisko szkolne i plac zabaw.

Szkoła nasza stanowi integralną część społeczności lokalnej. Uroczystości, które się w niej odbywają, spotkania, wybory- zdecydowanie potwierdzają rolę szkoły, jako ośrodka kultury, wokół którego oscyluje życie wsi.

Uczniowie SP w Stożnem biorą udział w wielu konkursach i olimpiadach zorganizowanych na terenie szkoły przez nauczycieli i wychowawców, a także organizowanych przez inne placówki i organy i często odnoszą w nich sukcesy.

Lekcje informatyki, a także inne zajęcia, odbywają się w dobrze wyposażonej sali 
(10 stanowisk komputerowych, projektor, drukarka, skaner, dvd, TV) z dostępem do Internetu.

W szkole prowadzona jest nauka trzech języków obcych – języka angielskiego, języka niemieckiego i języka rosyjskiego przez wykwalifikowanych nauczycieli.

Dzieci uczestniczą w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych: zajęcia wyrównawcze z matematyki, koło matematyczne, muzyczno-teatralne, przyrodnicze, humanistyczne, języka rosyjskiego, języka niemieckiego i Szkolne Koło Caritas.

Szkoła stale współpracuje z rodzicami, parafią, policją, KRUSZBET-em, KRUS-em, świetlicą wiejską w Stożnem, W-M BP w Olecku, PPP w Olecku oraz nawiązała współpracę z organizacjami ekologicznymi (Klub Gaja, Fundacja Ekologiczna ARKA, RECAL Fundacja na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach, REBA Organizacja Odzysku S.A., Gorczański Park Narodowy).

Uczniowie uczestniczą w programach profilaktycznych organizowanych przez Sanepid, PZU, pogotowie ratunkowe w Olecku oraz realizują Szkolny Program Profilaktyki.

Opublikowano: 16 listopada 2015 10:19

Kategoria: Szkoły w Naszej gminie

Wyświetleń: 1220

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl