Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich

 (link otworzy duże zdjęcie)

1. Dane adresowe:

Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich

19-420 Kowale Oleckie

ul. Witosa 6

tel/fax 87/5238239

e-mail gimkowale@op.pl

 

2. Liczba uczniów w roku szkolnym 2009/2010:

- 165 uczniów, w tym 1 uczeń nauczanie indywidualne w domu rodzinnym.

3. Liczba oddziałów – 7.

4. Kadra pedagogiczna:

- dyrektor szkoły,

- 18 nauczycieli, w tym 2 nauczycieli przebywa na urlopach zdrowotnych, z tego 11 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin oraz 7 nauczycieli niepełnozatrudnionych.

5. Kwalifikacje kadry pedagogicznej:

- dyrektor szkoły – biolog,

- 2 polonistki z kwalifikacjami do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie,

- 2 matematyczki, w tym 1 z kwalifikacjami do chemii,

- 4 nauczycieli do nauczania języków obcych nowożytnych: języka niemieckiego, rosyjskiego i angielskiego,

- 1 nauczyciel z kwalifikacjami do fizyki, informatyki, techniki i zajęć technicznych,

- 2 nauczycieli z kwalifikacjami do wychowania fizycznego,

- 1 nauczycielka z kwalifikacjami do nauczania geografii,

- 1 nauczycielka z kwalifikacjami do sztuki i oligofrenopedagogiki,

- 2 katechetów,

- pedagog szkolny,

- wychowawca świetlicy i bibliotekarka w jednej osobie.

6. Zaplecze dydaktyczno – wychowawcze:

- sale dydaktyczne – 9,

- pracownia komputerowa – 1,

- sala gimnastyczna,

- gabinet pedagoga,

- biblioteka,

- pokój nauczycielski,

- świetlica szkolna,

- kuchnia ze stołówką,

- kącik z tradycjami ludowymi Warmii i Mazur.

7. Wyposażenie:

- wszystkie sale dydaktyczne mają nowy sprzęt szkolny, rolety na oknach, nowoczesny sprzęt RTV ikomputery Mcintosh z dostępem do internetu,

 

- pracownia komputerowa wyposażona jest w 16 stanowisk uczniowskich oraz stanowisko nauczyciela; jest nowocześnie urządzona i spełnia wszystkie wymogi dydaktyczne,

- jedna z sal dydaktycznych wyposażona jest w multimedialny rzutnik, tablicę interaktywną i komputer typu laptop,

- sala gimnastyczna i zaplecze sportowe są bardzo dobrze wyposażone w nowoczesny sprzęt sportowy.

8. Inne wyposażenie:

- obiekt szkolny jest ogrodzony i monitorowany, posiada podwórko,

- przystosowany jest dla uczniów niepełnosprawnych: 2 podjazdy, winda i łazienka dla niepełnosprawnych,

- obiekt szkolny jest ogrzewany gazem - propan – ogrzewanie ekologiczne, czyste, wydajne,

- uczniowie korzystają z wygodnych i przestronnych szatni,

- toalety,

- niektóre pomieszczenia w roku 2009 zostały doposażone w nowe meble i sprzęt: meble do gabinetu pedagoga, sekretariatu szkoły, kuchnia – piec konwekcyjny.

9. Szkoła pozyskuje co roku żywność z Banku Żywności w Olsztynie.

W tym roku szkolnym 650 kg żywności na wartość 1.550,00 zł. Ponadto młodzież pije mleko smakowe ze SM „MLEKPOL” w Grajewie.

10.Szkoła od lutego 2009 roku uczestniczy w programie „Za rękę z Einsteinem – Edycja II”. W związku z tym współpracuje z Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Głównym celem tego Programu jest zachęcenie młodzieży do nauki przedmiotów ścisłych: matematyki, fizyki, chemii i języka angielskiego a w przyszłości do studiowania na kierunkach inżynieryjnych, technicznych na tych Uczelniach. Z każdego przedmiotu odbywają się dodatkowo 2-godzinne zajęcia raz w tygodniu. Uczniowie zamiejscowi są odwożeni do domu przez wynajętego przewoźnika na koszt Politechniki . Nauczyciele uczestniczą w darmowych szkoleniach na UW-M w Olsztynie. Ponadto uczniowie wyjeżdżają do Gdańska do szkoły letniej oraz na Wycieczki Edukacyjne i Dni Nauki do Olsztyna i innych miejscowości. Wykładowcy i asystenci z UW-M w Olsztynie organizują w naszej szkole pokazy dla młodzieży gimnazjalnej z przedmiotów ścisłych.

W ramach tego Programu szkoła otrzymała w formie darowizny:

rzutnik multimedialny, komputer – laptop, zestaw tablicy interaktywnej.

Udział w Programie będzie trwał do grudnia 2011 roku.

Opublikowano: 16 listopada 2015 10:21

Kategoria: Szkoły w Naszej gminie

Wyświetleń: 1894

Gmina Kowale Oleckie

Realizacja: IDcom-jst.pl