Walory turystyczne gminy Kowale Oleckie

 (link otworzy duże zdjęcie)

Atrakcyjne uwarunkowania krajobrazowe, jak i dobre rozwiązania komunikacyjne stwarzają możliwość uprawiania turystyki pieszo-rowerowej, a zimą narciarskiej. Jednak baza turystyczna gminy nie jest wystarczająca i tu jest pole do popisu dla potencjalnych inwestorów. Władze gminy uznały, że budowa ciągów rowerowych już w niedalekiej przyszłości może stworzyć naszym mieszkańcom nowe perspektywy w zakresie reakcji i wypoczynku.
Na razie gmina dysponuje schroniskiem młodzieżowym w Golubkach z 25 miejscami noclegowymi. Z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa gmina otrzymała plażę nad jeziorem Głębokie w Zawadach Oleckich oraz plażę nad jeziorem Szwałk. Obydwa miejsca wymagają nakładów, ale prawdziwym turystom zapewniają dobry, wolny dostęp do wody i wypoczynek z dala od cywilizacji. 

Najbardziej charakterystycznym elementem gminnego krajobrazu są Wzgórza Szeskie z Szeską Górą (309 m n.p.m.). Od wschodu teren gminy pokrywa kompleks Puszczy Boreckiej, stanowiący 36% powierzchni gminy. W kompleksie Puszczy występują liczne jeziora. Urok ich podnosi kilka zalesionych wysp. Ponadto na obszarze gminy występują 3 rezerwaty przyrody: Cisowy Jar (10,7 ha florystyczny, stanowiska cisa), Wyspa Lipowa na jeziorze Szwałk Wielki (florystyczny 2,7 ha drzewostan lipy), Czerwony Dwór (372,6 ha krajobrazowy zespół wodno-leśny Puszczy Boreckiej). Szlak Mazur Garbatych wiodący z Ełku poprzez miejscowości gminne Czerwony Dwór, Jablonowo, Wężewo, Szeskie Wzgórze, aż do przejścia granicznego.
Do najcenniejszych atrakcji turystycznych zaliczyć należy zabytki gminne, a wśród nich zbudowany 1719 roku ewangelicki kościół w Szarejkach, po 1945 roku przejęty na potrzeby parafii rzymsko-katolickiej, zespoły dworsko-parkowe w Dorszach, Drozdowie, Staczach, Szwałku i Wężewie. Specyficznym obiektem jest cmentarz wojenny z I wojny światowej w Kowalach 0leckich.

Prawie w każdej wsi znajdują się obiekty z czerwonej cegły - przykład dawnej mazurskiej architektury. Do rejestru zabytków wpisane są także trzy cmentarze. Specyficznym obiektem jest cmentarz wojenny z I wojny światowej w Kowalach Oleckich. Założony na dwóch niskich tarasach, z centralnym pomnikiem i starodrzewem, kryje szczątki 45 żołnierzy niemieckich i 136 rosyjskich. Odrestaurowany został w 1994 roku. 
W roku 2000 szczątki żołnierzy z II wojny św. zostały z tegoż cmentarza ekshumowane i przeniesione na nowo tworzony cmentarz w Ełku.
Funkcjonujące do dziś dwie cegielnie i odlewnia żeliwa, a także pozostałości wapiennika w Golubkach, służącego kiedyś do wypalania wapna, stanowią zabytki techniczne.

Opublikowano: 16 listopada 2015 12:46

Kategoria: Nasza Gmina

Wyświetleń: 1779

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl