Zadania zrealizowane przez Gminę IV Kadencja

 (link otworzy duże zdjęcie)

GMINA KOWALE OLECKIE NIE MARNUJE SZANSY

Wielkość budżetu Gminy w poszczególnych latach najlepiej obrazuje rozwój Gminy, wzrost jej zadań, obciążenie pracą urzędników oraz aktywność wójta i rady. W roku 2002 budżet gminy wynosił 7.202.151 PLN, w roku 2005 - 14.295.491 PLN.

IV Kadencja Samorządu 2002-2006:
Wójt: Helena Żukowska
Przewodniczący Rady Gminy: Krzysztof Bartczak
Radni: Cecylia Dąbrowska, Teresa Truchan, Wanda Obuchowska, Halina Truchan, Janina Urbanek, Tadeusz Brodowski, Waldemar Jabłoński, Czesław Dawidowski, Ryszard Trocki, Andrzej Szuliński, Jan Jednaszewski, Dariusz Szynel, Jerzy Koloszewski, Izabella Żurawska.

Oto lista ważniejszych zadań zrealizowanych od początku kadencji

Rok 2002
- wodociąg w Kuczach, w Chechłach wraz z pompownią podwyższania ciśnienia, w Lakielach, Stacja Uzdatniania Wody i wodociąg w Kowalach Oleckich (dotacja z ANR, SAPARD, PHARE 99),
- modernizacja ul. Kwiatowej,
- modernizacja ul. Witosa, budowa placu handlowo-parkingowego (dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich),
- budowa chodnika przy ul. Mereckiego,
- remont kapitalny remizy OSP w Kowalach, remont zbiornika ppoż. w Borkowinie (dotacja z ZW OSP i ANR),
- budowa boiska w Borkowinie (dotacja z ANR),
- dokończenie budowy sali gimnastycznej w Sokółkach (dotacja z UKFiS-u),
- odwodnienie placu przy SP w Sokółkach,
- rozbudowa gimnazjum w Kowalach Oleckich i jego wyposażenie,
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Kowali Oleckich,
- dotacja na renowację zabytkowego ołtarza w kościele w Szarejkach.

Rok 2003
- wodociąg Guzy, Szeszki (SAPARD),
- wodociąg i kanalizacja w Danielach (ANR),
- modernizacja oczyszczalni w Staczach (ANR),
- budowa chodnika w Drozdowie,
- utworzenie Gminnego Centrum Informacji (WUP),
- II etap rozbudowy gimnazjum w Kowalach Oleckich,
- wyposażenie stołówek szkolnych w Kowalach Oleckich, Sokółkach, Stożnem,
- nowy dach na budynku wspólnoty mieszkaniowej w Stożnem (pożyczka),
- dalsze wsparcie renowacji zabytkowego kościoła w Szarejkach,

Rok 2004
- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Stożnem i budowa sieci wodociągowej do msc. Sokółki, Żydy, Zawady Oleckie, Jabłonowo, Wierzbianki (SAPARD),
- dotacja dla powiatu na modernizację dróg Chełchy-Szeszki oraz Cichy-Szwałk,
- modernizacja ul. Lipowej w Kowalach Oleckich,
- zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy,
- oddanie w Kowalach Oleckich gimnazjum do użytku,
- zakup autobusu do dowozu uczniów,
- modernizacja ogrzewania w ośrodku zdrowia,
- wykonanie zbiornika rekreacyjnego w Kowalach Oleckich (jeziorko za cegielnią) (SAPARD),
- Jarmark Jubileuszowy z okazji 440-lecia Kowali Oleckich (PHARE),

Rok 2005
- budowa wodociągu Wężewo-Golubie Wężewskie, Szwałk-Czerwony Dwór, Leśny Zakątek (PHARE),
- montaż studni redukcyjnych na wodociągu Stożne-Sokółki-Dwór,
- projekt sieci wodociągowej Borki, Bialskie Pola,
- udział w kosztach projektu technicznego drogi krajowej nr 65 (100 tys. zł dotacji z gminy) biegnącej przez Kowale Oleckie,
- dotacja Gminy na remont drogi powiatowej Sokółki-Czerwony Dwór,
- wybudowanie chodnika na ul. Lipowej w Kowalach Oleckich i ciągu komunikacyjnego przy Urzędzie Gminy,
- realizacja projektu "Sprzątamy Mazury Garbate" zakup samochodu śmieciarki i pojemników, początek selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy (PHARE),
- budowa 3 szt. studni pomiarowych (piezometrów) na wysypisku odpadów komunalnych w Stożnem,
- stworzenie i oznakowanie 3 szlaków turystycznych Gminy Kowale Oleckie (PHARE): czerwony - "Mostami Mazurki i brzegami jezior ku puszczańskim ostępom, niebieski - "Po wierchach i jarach Szeszkiego Garbu", zielony - "Po dworach i jeziorach prowadzący",
- remont domu kultury - projekt "Pod wspólnym dachem" (PHARE),
- zmiana pokrycia dachu w ośrodku zdrowia,
- zainstalowanie platformy dla niepełnosprawnych w tymże ośrodku (PEFRON),
- wymiana pieca c.o. w UG,
- własnymi siłami naprawialiśmy drogi gminne, kupując kręgi betonowe, wpusty uliczne, żwir i piasek na odśnieżanie tychże dróg wydaliśmy 42.803 PLN,
- rozpoczęliśmy budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy gimnazjum w Kowalach Oleckich,

Rok 2006
- dokonaliśmy remontu kapitalnego równiarki drogowej,
- powołaliśmy Klub Integracji Społecznej, dzięki któremu część bezrobotnych już dzisiaj pracuje na rzecz Gminy,
- dokończymy budowę sali gimnastycznej,
- stworzymy dla mieszkańców Kowali teren zieleni (Projekt dofinansowany ze śr. UE),
- podłączymy do sieci wodociągowej: Stacze, Bialskie Pola i Borki,
- naprawiliśmy ogrodzenie stadionu w Kowalach Oleckich,
- zmodernizujemy budynek Urzędu Gminy,
- wybudujemy boisko w Drozdowie,
- wymienimy stolarkę okienną w ośrodku zdrowia,

Rok 2005 zakończyliśmy mając zadłużenie w wysokości 4 % dochodów. W 2006 zadłużenie Gminy wzrośnie ze względu na budowę sali gimnastycznej, ale gmina nadal będzie mogła rozwijać się, sięgając po środki z Unii Europejskiej. Wszystko zależy od mądrej aktywności władz gminnych.
Gmina Kowale Oleckie stanie się na pewno świetnym miejscem "wypadowym" dla turystów odpoczywających w Olecku czy w Gołdapi. Niezwykły krajobraz Mazur Garbatych, surowy klimat, rezerwaty przyrody i w ostatnim dziesięcioleciu prężnie rozwijająca się infrastruktura techniczna, ciekawa oferta kulturowa i sportowa, świetnie prosperujące gospodarstwa rolne są szansą na rozwój tej leżącej z dala od stolicy województwa warmińsko-mazurskiego Gminy.
Nasz program rozwoju stawia na rolnictwo, w tym rolnictwo ekologiczne, usługi, oświatę i kulturę, oraz agroturystykę i co najważniejsze sprawdza się w działaniach.
Konsekwencja w realizacji tejże strategii, umiejętność wykorzystania możliwości rozwojowych, także tych wynikających ze współpracy z partnerami zagranicznymi decydują o fakcie, że gmina nie wlecze się "w ogonie". A przecież nie ma tu atrakcyjnych działek nad jeziorem do sprzedaży! Gmina boryka się z wysokim bezrobociem, wydaje duże pieniądze na dowóz uczniów do szkół, dożywianie, opiekę społeczną, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, prowadzi 3 biblioteki, 2 świetlice wiejskie, dom kultury, 2 świetlice środowiskowe, 4 jednostki OSP, 3 szkoły podstawowe, 2 gimnazja - zawsze udaje się znaleźć własne pieniądze, by móc skorzystać z dotacji unijnych.
Przyszła kadencja samorządu to na pewno dalsza realizacja planów rozwojowych. Budowa dróg i uporządkowanie przestrzeni - to bezwzględne priorytety. Na dzień dzisiejszy Gmina dysponuje działkami pod budownictwo rzemieślnicze, ma wielki potencjał rolny, zasoby surowca drzewnego, surowy lecz piękny krajobraz i potencjał ludzki.
Radę Gminy i Wójta na V kadencję samorządu warto więc wybierać, kierując się "rozumem" a nie "sercem". Nawet najlepsze dokumenty leżące na półce, najszczersze chęci, złote góry obiecane przez kandydatów nie wystarczą, jeżeli zadaniom nie sprosta intelekt i wiedza poparta doświadczeniem. Na pewno na nic nie przyda się też negatywna kampania wyborcza. Wygrać powinien ten, kto wybierze kontynuację. V Kadencja Kowali Oleckich może być tylko taka jak II, III, i IV: aktywna, rozwojowa, integrująca wszystkich, którzy chcą pracować dla naszej Małej Ojczyzny.

Helena Żukowska

Opublikowano: 16 listopada 2015 12:43

Kategoria: Najważniejsze zadania zrealizowane przez Gminę

Wyświetleń: 825

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl