Zadania zrealizowane przez Gminę V Kadencja

 (link otworzy duże zdjęcie)

V Kadencja Samorządu 2006-2010:
Wójt: Helena Żukowska
Przewodniczący Rady Gminy: Krzysztof Bartczak

Oto lista ważniejszych zadań zrealizowanych od początku kadencji

Rok 2007
- budowa pompowni podwyższenia ciśnienia wody w Lakielach
- częściowe opracowanie dokumentacji projektu "Ochrona wód jeziora Głębokiego..."
- przebudowa drogi w miejscowości Borkowiny
- docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Kowalach Oleckich
- modernizacja elewacji budynku przy ul. Kościuszki 82 (docieplenie oraz zdjęcie i utylizacja płyt azbestowych
- remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 13 w Kowalach Oleckich
- remont w Szkole Podstawowej w Stożnem
- remont w Publicznym Gimnazjum w Kowalach Oleckich
- remont w Publicznym Gimnazjum w Sokółkach
- przekazano ponad 140 tyś. zł na modernizację szpitala w Olecku
- termomodernizacja budynku SP GOZ w Kowalach Oleckich
- stworzono Klub Integracji Społecznej
- wykonano projekt modernizacji budynku pod prowadzenie usług komunalnych
- zaktualizowano Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kowale Oleckie
- utworzono otwarte ogólnodostępne strefy rekreacji dziecięcej i młodzieżowej

Rok 2008
- zorganizowano dożynki powiatowe
- końcowy etap wodociągowania Gminy Kowale Oleckie: Mściszewo
- końcowy etap wodociągowania Gminy Kowale Oleckie: Monety - Daniele
- końcowy etap wodociągowania Gminy Kowale Oleckie: Stożne
- projekt skanalizowania ul. Ogrodowej i ul. Kościuszki w Kowalach Oleckich
- zakończenie opracowywania projektu "Ochrona wód jeziora Głębokiego..."
- zakończenie budowy pompowni podwyższania ciśnienia wody w Lakielach
- przebudowano drogę przy osiedlu ul. Witosa
- opracowano dokumentację projektową i kosztorysową przebudowy ul. Kolejowej i ul. Sportowej
- opracowano dokumentację projektu "Modernizacja części szlaku rowerowego Mostami Mazurki we wsi Cicha Wólka
- remont budynku wielorodzinnego ze zdjęciem i utylizacją eternitu w Leśnym Zakątku
- przekazano ponad 60 tyś. zł na modernizację szpitala w Olecku
- sporządzono dokumentację na remont Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich
- utworzono Środowiskowy Dom Samopomocy
- wdrożono ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- zrealizowano Program Integracji Społecznej
- uruchomiono jadłodajnię
- zorganizowano festyn rodzinny w ramach obchodów święta Kowali Oleckich (Kowaliada)
- zorganizowano Gminne Dożynki Integracyjne
- utworzono sobotnio-niedzielny klub młodzieżowy
- utworzono Wiejskie Centrum Integracji w Kowalach Oleckich
- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeprowadzono szkolenia dla osób bezrobotnych
- sporządzono zmiany do studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Kowale Oleckie
- poprawiono dostępność do budynków oraz urządzono miejsca rekreacji dla mieszkańców wsi Stacze
- poprawiono warunki rekreacji we wsi Szwałk
- wybudowano Centrum Rekreacji Rodzinnej w Kowalach Oleckich
- zaadoptowano pomieszczenia poszkolne na cele społeczno-kulturalne dla mieszkańców wsi Stożne
- wykonano dokumentację do realizacji  "Budowy boiska wiejskiego w Jabłonowie"

Rok 2009
- zorganizowano dożynki powiatowe
- zakupiono beczkowóz do przewozu wody pitnej
- przebudowano ul. Kolejową i ul. Sportową w Kowalach Oleckich
- zmodernizowano drogę gminą we wsi Lakiele
- wyremontowano budynki komunalne w Stożnem i w Sokółkach
- przeznaczono ponad 120tyś zł na remont Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich
- zrealizowano Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
- zrealizowano Program Operacyjny Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego na ogólną kwotę 143 264,48 zł
- opracowano studium i kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowale Oleckie I Etap
- wykonano nawierzchnię przy SP GOZ w Kowalach Oleckich
- zorganizowano "Festyn integracyjny - święto wsi" w miejscowości Monety, oraz "Festyn integracyjny - teraz my" w miejscowości Stożne
- wykonano inwestycję "Moje boisko Orlik 2012 - budowa boiska wielofunkcyjnego w Kowalach Oleckich" 
- wykonano remont stadionu w Kowalach Oleckich
- udzielono dotacji w kwocie 20 tyś zł na "Imprezę cykliczną promującą Gminę Kowale Oleckie dla Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich

Opublikowano: 16 listopada 2015 12:43

Kategoria: Najważniejsze zadania zrealizowane przez Gminę

Wyświetleń: 753

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl