Zadania zrealizowane przez Gminę VI Kadencja

 (link otworzy duże zdjęcie)

VI Kadencja Samorządu 2011-2014:
Wójt: Helena Żukowska
Przewodniczący Rady Gminy: Krzysztof Bartczak

Główne inwestycje zrealizowane  2011 roku:

II etap przebudowy drogi powiatowej Kowale Oleckie – Sokółki – Dunajek o łącznej długości 8,39km na kwotę 3 593 366,88zł (dotacja: z Województwa Warmińsko – Mazurskiego -1 769 683,44zł oraz Starostwa Powiatowego w Olecku  - 898 341,72zł).

Zakup środka transportu do wywozu segregowanych odpadów komunalnych wraz z zakupem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 310 575,00zł ( dotacja z PROW 176 118,75zł).

Remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej  Kowalach Oleckich – 300 186,97zł

Opracowanie dokumentacji budowy świetlicy w Monetach – 65 928,00zł

Remont i doposażenie placu zabaw  Kowalach Oleckich – 13 495,67zł (dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 000,00zł).

 

Zadania zrealizowane z  Fundusz Sołeckiego w 2011 roku:

 

 • Borkowiny – Wyposażenie placu zabaw i rekreacji – 8 062,85zł
 • Cicha Wólka – Zwiększenie ilości lamp przydrogowych – 7 700,26zł
 • Czerwony Dwór – Budowa chodnika w miejscowości Czerwony Dwór – 11 545,00zł
 • Chełchy – Wyposażenie boiska rekreacyjno-sportowego – 7 007,88zł
 • Czukty – Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego – 7 118,65zł
 • Dorsze – Zorganizowanie placu zabaw dla najmłodszych – 7 663,85zł
 • Drozdowo – Kontynuacja zagospodarowania terenu przy boisku w Drozdowie – 13 798,19zł
 • Golubki – Doposażenie boiska z placem rekreacyjnym – 12 581,22zł
 • Golubie Wężewskie – Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego – 5 832,26zł
 • Gorczyce - Zakup altany oraz prace renowacyjne i zagospodarowanie terenu wokół krzyża w Gorczycach oraz Urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi Daniele – 7 035,46zł
 • Guzy – Dofinansowanie remontu drogi gminnej we wsi Guzy – 7 601,40zł
 • Jabłonowo -  Remont drogi gminnej w miejscowości Jabłonowo – 8 850,00zł
 • Kiliany - Zakup lamp oświetleniowych + montaż we wsi Kilianki, wykonanie projektu do zadania oraz remont przystanku we wsi Kilianki – 8 418,67zł
 • Kowale Oleckie - Zakup i montaż tablic z oznakowaniem ulic miejscowości oraz zakup koszy na śmieci.
 • Lakiele - . Wykonanie tablicy informacyjne z numeracją domów we wsi Lakiele i Kucze. Abonament za utrzymanie subdomeny internetowej. Promocja wsi Lakiele i Kucze w portalu internetowym mazury.info.pl. Odnowienie przystanku autobusowego.
 • Monety – Wykonanie oświetlenia części wsi – 8 165,19zł
 • Rogówko – Remont drogi gminnej – 5 195,52zł
 • Sokółki – Tablica z planem sołectwa z zaznaczoną siecią dróg i lokalizacją budynków, zakup huśtawek, monitoring do świetlicy wiejskiej w Sokółkach – 15 448,85zł
 • Stacze – Urządzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego – 7 467,75zł
 • Stożne – Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego wraz ze skrzynką rozdzielczą – 15 947,92zł
 • Szarejki – Urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego na działce nr 61/1 wraz z zakupem wyposażenia – 8 425,99zł
 • Szeszki – Urządzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego – 5 981,37zł
 • Szwałk – Dalsze zagospodarowanie plaży wiejskiej – 5 099,46zł
 • Wężewo - Dokończenie boiska (z funkcją rekreacyjną). Zakup elementów małej architektury placu zabaw oraz wykonania ogrodzenia – 10 411,55zł
 • Zawady Oleckie –  Zakup i montaż tablicy informacyjnej oraz tablic z numeracją domów – 4 223,34zł.
 

Główne inwestycje zrealizowane w 2012 roku:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lakielach – 252 867,78zł  (dotacja z PROW- 101 000,00zł)

Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 225 705,00zł (dotacja z PFRON – 100 000,00zł).

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Szarejki-Monety dł. 1,22 km –    300 941,75zł   100 470,88           (dotacja z  TFOGR- 100 000,00zł oraz Starostwo Powiatowe w Olecku - 100 470,87zł).

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe gminy Kowale Oleckie – 12 500,00zł (dotacja z  WFOŚiGW – 10 000,00zł).

Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Stożnem i Golubkach – 109 470,00zł (udział mieszkańców – 109 470,00zł).

Dostawa sprzętu do równania i zimowego utrzymania  dróg – 63 345,00zł.

Przebudowa odcinka drogi publicznej w obrębie geodezyjnym Szwałk     201 048,09zł (dotacja z  Nadleśnictwa Czerwony Dwór – 110 576,45zł).

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stożne i Golubki oraz remont oczyszczalni ścieków w Kowalach Oleckich – 4 954 440,00zł ( dotacja z  PROW – 3 020 250,00zł).

Remont pompowni wody w Lakielach , Szarejkach , Golubkach i Chełchach – 149 595,91zł.

Remont mieszkań komunalnych w Sokółkach – 97 500,08zł.

 

Główne inwestycje zrealizowane w 2013:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Stożne- Szarejki – Monety – Lenarty – 345 008,59zł;

Remont sanitarnej sieci kanalizacji ciśnieniowej na odcinku Daniele-Kowale Oleckie – 62 985,71zł (PROW – 44 535,00zł);

Rozwiązanie problemów gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Kowale Oleckie w tym zakup pojazdu asenizacyjnego – 689 130,00zł;

Przebudowa przedwojennego targowiska w Kowalach Oleckich – 588 361,17zł;

Likwidacja barier architektonicznych w Szkole podstawowej w Kowalach Oleckich (modernizacja gabinetu stomatologicznego) – 75 000,00zł;

Adaptacja budynku po ośrodku zdrowia w Sokółkach na punkt przedszkolny – 30 700,00zł;

Remont mieszkań socjalnych w Leśnym Zakątku – 61 300,00zł;

Adaptacja Sali lekcyjnej gimnazjalnej na salę oddziału przedszkolnego Przedszkola Samorządowego w Kowalach Oleckich" – 15 000,00zł;

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kowale Oleckie" – 599 451,00zł;

 

Studium Zagospodarowania Przestrzennego i Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kowale Oleckie wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla Programu Ochrony Środowiska Gminy Kowale Oleckie na lata 2013 – 2016 – 14 226,00zł;

Opublikowano: 16 listopada 2015 12:45

Kategoria: Najważniejsze zadania zrealizowane przez Gminę

Wyświetleń: 1048

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl