Wójt Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2017 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Wójt Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2017 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w zakresie:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – w szczególności organizację zawodów, rozgrywek, spartakiad, turniejów i rajdów sportowych, biegów przełajowych w Gminie Kowale Oleckie oraz jej reprezentacja na zewnątrz  -
15 000,00 zł

2. Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych – 2 000,00 zł

3. Działania integracyjne w formie organizacji festynów, spotkań, inicjatyw propagujących podniesienie bezpieczeństwa, „Dni rodziny”, „Czas dla rodziny” – 6 000,00 zł

4. Organizacja imprez, przeglądów, dni, konferencji związanych z promocją dziedzictwa kulturowego i patriotycznego – 2 000,00 zł

5. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie – 3 000,00 zł

6. Stworzenie różnych form spędzania wolnego czasu (obozy, półkolonie, zimowiska, wycieczki oraz finansowanie imprez dla dzieci i młodzieży) jako promocja zabawy bez alkoholu i środków psychoaktywnych – 25 000,00 zł

Opublikowano: 23 marca 2017 15:35

Kategoria: Organizacje pozarządowe

Załączniki:

zarzadzenie_nr_or_0050182017_pop.doc [91.5 KB]

2__wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego.doc [261 KB]

3__wzor_umowy_o_realizacje_zadania_publicznego.doc [168 KB]

4__wzor_sprawozdania_z_wykonania_zadania_publicznego.doc [190.5 KB]

Wyświetleń: 646

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl