Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2016 Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 (link otworzy duże zdjęcie)

Działając na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1255 i 1339) oraz w związku  z § 4 Uchwały Nr II/8/10/rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

Wójt Gminy Kowale Oleckie

ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2016 Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                      i o wolontariacie

I. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest zapewnienie form dialogu społecznego oraz wzajemnego uzyskania informacji i opinii w zakresie współpracy i podejmowania aktów prawa miejscowego.

II. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2016 Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

III Termin konsultacji

Konsultacje rozpoczną się 26 października 2015 roku i zostaną zakończone w dniu 09 listopada 2015 roku.

IV . Forma konsultacji:

1) elektroniczna na adres e-mail: kosobudzki@kowale.fr.pl,

2) pisemnie na adres: Urząd Gminy w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44, 19 -420 Kowale Oleckie,

3) faxem na numer: 87 523 82 79,

4) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44,           19 – 420 Kowale Oleckie, w godzinach pracy urzędu.

Projekt uchwały oraz formularz konsultacji stanowią załącznik do ogłoszenia.

 

Kowale Oleckie, 19.10.2015 roku 

Opublikowano: 17 listopada 2015 13:24

Kategoria: Organizacje pozarządowe

Załączniki:

formularz_konsultacji.doc [33.5 KB]

Projekt uchwały [32.41 KB]

Wyświetleń: 445

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl