O gminie

MAPKA (link otworzy duże zdjęcie)

O gminie

Gmina Kowale Oleckie położona jest w północno – wschodniej części Powiatu Oleckiego i Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Centrum Gminy Kowale Oleckie stanowi miejscowość Kowale Oleckie i właśnie tutaj znajduje się siedziba władz gminy. Gmina zajmuje obszar 25.153 ha, z czego prawie 35% zajmują lasy.

Przyrodnicze walory rozwoju ukierunkowują gminę na rozwój rekreacji oraz rolnictwa i przetwórstwa spożywczego. Połączenie potencjału rolniczego z walorami turystyczno-rekreacyjnymi może dać szanse dla rozwoju agroturystyki.

Informacje statystyczne (07.2018 r.):

Województwo warmińsko-mazurskie

Powiat olecki

Gmina Kowale Oleckie

 

Dostępność komunikacyjna

Gmina położona w pobliżu granic z Obwodem Kaliningradzkim oraz Litwą. Przez gminę przebiega jedna droga krajowa (droga krajowa Nr 65, łącząca miasta Ełk, Olecko i Gołdap z Obwodem Kaliningradzkim - bliskość przejścia granicznego powoduje wzmożony ruch tranzytowy przez tereny gminy) oraz jedna droga wojewódzka (nr 652, biegnąca w kierunku zachodnio-wschodnim, od miejscowości Kowale Oleckie przez Lakiele i Drozdowo. Pozostałe drogi to przeważnie drogi powiatowe i gminne.

Na dostępność komunikacyjną gminy pozytywnie wpłynie również budowa planowanej trasy Via Baltica, łączącej Europę Środkową z krajami bałtyckimi oraz Finlandią (planowany przebieg trasy znajduje się w odległości poniżej 50 km od gminy).

 Odległości do:

1)     najważniejszych ośrodków miejskich:mapainvest.jpg
− Olsztyn – 161 km (2 godz. 28 min.)

− Ełk – 50,3 km (47 min.),
Gdańsk – 307 km (4 godz. 50 mim)
− Warszawa – 294 km (4 godz.)

2)     lotnisk:

− Szymany – 160 km (2 godz. 25 min.)

− Gdańsk – 322 km (5 godz.)

− Warszawa – 270 km (4 godz.)

3)     przejścia granicznego w Gołdapi – 30 km

 

Gospodarka

Gmina ma charakter rolniczy. Rolnictwo jest ważną dziedziną gospodarki na terenie gminy Kowale Oleckie, o czym świadczy wysoki wskaźnik powierzchni użytkowanej rolniczo oraz duża liczba gospodarstw rolnych. Korzystne warunki rozwoju ma również gospodarka leśna.

Na obszarach wiejskich oprócz rozwoju rolnictwa niezwykle ważny jest również rozwój pozarolniczej działalności, czyli dywersyfikacja działalności rolniczej.

Firmy zlokalizowane na terenie gminy działają między innymi w kluczowych dla całego regionu branżach takich jak szeroko rozumiana obróbka drewna oraz przetwórstwo rolno-spożywcze. Ponadto istotną rolę w gospodarce gminy pełnią podmioty z branż takich jak:

 • usługi samochodowe;
 • rękodzieło ludowe i artystyczne;
 • odlewnia żeliwa;
 • cegielnia.

Wykaz najważniejszych przedsiębiorstw działających na terenie gminy Kowale Oleckie:

 • PPUH "GICOR II", Polska, odlewnia żeliwa.
 • Zakład Produkcji Kruszyw Stożne II, Polska, kruszywa.
 • Zakład Produkcyjno-Handlowy CERAMBUD-CEGIELNIA Krupiński i wspólnicy Sp. J. , Polska, Cegielnia

 

Rynek pracy (dane za rok 2017)

 • Liczba osób pracujących: w powiecie – 6804, w gminie – 407 (2016 r.)
 • Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Kowale Oleckie 380 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 45 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -335.
 • 29,1% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Kowale Oleckie pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,7% w przemyśle i budownictwie, a 9,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie powiecie oleckim wynosi 3430,34 PLN (2016 r.).
 • Bezrobotni zarejestrowani: w powiecie – 1913, w gminie – 384.
 • Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym: 8,9% w powiecie i 11,9% w gminie.
 • Stopa bezrobocie rejestrowanego w powiecie oleckim -14,3%.

Edukacja i dostęp do kadr

Na terenie gminy nie funkcjonują wprawdzie żadne szkoły zawodowe ani technika, jednak wsparcie w tym zakresie mogą stanowić placówki zlokalizowane w pobliskim Olecku i Gołdapi, dzięki czemu istnieje możliwość kształcenia kadr na potrzeby potencjalnego inwestora.

W Gołdapi szkoły zawodowe i technika są o profilu m.in.: technik pojazdów samochodowych ze specjalizacją serwis pojazdów mundurowych, technik obsługi ruchu turystycznego ze specjalnością animator czasu wolnego, technik logistyk ze specjalnością obronną, technik żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością dietetyka, technik budownictwa ze specjalnością budowle obronne, technik informatyk pod patronatem MON, technik hotelarstwa, technik mechanik ze specjalnością montaż maszyn i urządzeń, technik handlowiec ze specjalnością e-handel.

W Olecku z kolei można znaleźć specjalistów; technik informatyk, technik mechanik, technik budownictwa, technik ekonomista.

Instytucje wspierające inwestora

Instytucje okołobiznesowe

Stowarzyszenia

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Rekreacji Kowalak

Szeskie Wzgórza

Stowarzyszenie Kuźnia Dobrych Praktyk

Tłumaczenia

SECO Gołdap

Tłumacz języka litewskiego w Gołdapi

Ośrodek doradztwa w Olecku

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Agencja zatrudnienia

Mazury Job Sp. z o.o.

Centrum Wsparcia Biznesu Polska-Wschód Alina Rocka Agencja Zatrudnienia

Usługi informatyczne

Damn Good Apps Igor Czapski

Kancelarie prawne, w tym kancelarie notarialne i radców prawnych w Olecku

Kancelaria Adwokacka Adwokat Agata Gołoszewska

Kancelaria Prawna Adam Ramotowski

Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Jasienowicz-Radzewicz

Usługi budowlane

Marcinkiewicz Łukasz Usługi Budowlane

Zakład Ogólnobudowlany Piotr Marcinkiewicz

Usługi Budowlane Kamil Czerwiński

Piotr Rzesiowski

Usługi Ogólnobudowlane Rafał Zawadzki

Infrastruktura techniczna

Na terenie gminy występują 4 podstawowe ujęcia wodne wraz ze stacjami uzdatniania wody: Kowale Oleckie, Stożne, Drozdowo. Wszystkie miejscowości gminy są zwodociągowane.

Skanalizowanych w gminie jest 7 miejscowości (Kowale Oleckie, Daniele, Stacze, Drozdowo, Borkowiny, Stożne i Golubki), gdzie ścieki są oczyszczane w mechaniczno-biologicznych oczyszczalniach ścieków.

Korzystający z instalacji w % ogółu ludności (dane za rok 2016):

 • Wodociąg – 69,8%,
 • Kanalizacja – 40,6%

Wszystkie tereny inwestycyjne znajdujące się w gminie są działkami nieuzbrojonymi, najbliższe media znajdują się na sąsiednich działkach.

Formy spędzania wolnego czasu

Główną atrakcją turystyczną gminy Kowale Oleckie jest obecność dużych jezior w południowo-zachodniej jej części. Nad jeziorem Szwałk można korzystać z dobrze utrzymanego kąpieliska gminnego oraz pomostu.

Dla osób lubiących aktywny wypoczynek, Gmina Kowale Oleckie oferuje szlaki turystyczne:

Szlak 1. Mostami Mazurki i brzegami jezior ku puszczańskim ostępom

Szlak 2. Po wierchach i jarach Szeskiego Garbu.

Szlak 3. Po dworach i jeziorach prowadzący

Gmina Kowale Oleckie dysponuje dość dobrze rozwiniętą bazą rekreacyjną, sportową i kulturalną.

Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich oferuje zajęcia taneczne, plastyczne, teatralne i muzyczne. Ponadto w GCK znajduje się kino „Pionier”.

Opublikowano: 17 kwietnia 2018 09:59

Kategoria: Invest In Kowale Oleckie

Wyświetleń: 1396379

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl