Dlaczego warto tu zainwestować

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

Potencjał gospodarczy

Dotychczasowe uwarunkowania posiadające wymiar przestrzenny i historyczny, wykształciły na obszarze gminy Kowale Oleckie szereg funkcji zorientowanych na gospodarcze wykorzystanie własnych zasobów naturalnych, do których można zaliczyć rolniczo-leśną przestrzeń produkcyjną oraz surowce w postaci żwiru, pospółki i gliny.

Potencjał środowiska

Korzystne warunki środowiska naturalnego sprzyjają rozwojowi usług turystycznych, agroturystycznych i produkcji zdrowej żywności

 

Potencjał intelektualny

Bliskość do Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku jest dużym atutem w kontekście współpracy z przedsiębiorcami. , które ułatwiają przepływ wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami.

Potencjał turystyczny

Dzięki szczególnym walorom przyrodniczym i krajobrazowym gmina ma szansę rozwijać swoją funkcję turystyczną. Do najważniejszych zasobów gminy i jej okolic, które mogą przyciągnąć turystów, należą Puszcza Borecka, rezerwaty przyrody, jeziora oraz szlaki piesze i rowerowe. Gmina położona na uboczu względem najbardziej popularnych miejscowości turystycznych Warmii i Mazur może przyciągnąć turystów poszukujących alternatywnych form wypoczynku, w kontraście do masowej turystyki w dużych centrach turystycznych. Gmina posiada potencjał do rozwoju agroturystyki, kameralnych pensjonatów, turystyki rowerowej, kajakowej, wędkarstwa.

Atrakcje turystyczne

Na terenie gminy Kowale Oleckie występują zabytki archeologiczne, architektoniczne oraz techniczne. Szczegółowe informacje wraz ze zdjęciami znajdują się na stronie Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich

 

Opublikowano: 17 kwietnia 2018 09:58

Kategoria: Invest In Kowale Oleckie

Wyświetleń: 375

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl